GJTECH

LICZY SIĘ BEZPIECZEŃSTWO


USŁUGI BHP

NADZÓR BHP

NA BUDOWACH


USŁUGI BHP

RZETELNE I PROFESJONALNE

SZKOLENIA


USŁUGI BHP

O Mnie

Janusz Gawrych

Janusz Gawrych

Jestem Specjalistą ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Instruktorem Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Jako firma szkoleniowo-doradcza specjalizuje się w profesjonalnym prowadzeniu szkoleń z dziedziny BHP jak również szkolę Ratowników pierwszej pomocy. Każde szkolenie potwierdzone jest stosownym zaświadczeniem lub certyfikatem. Zajęcia prowadzone są w oparciu o multimedialne materiały edukacyjne (filmy, podręczniki ze sprawdzianami zadań) oraz pomoce dydaktyczne (fantom osoby dorosłej i niemowlęcia, apteczka/torba ratownika, defibrylator AED i inne). Materiały te pomogą trwale przyswoić wiedzę i w sposób organoleptyczny w ćwiczeniach zdobyć umiejętność używania ich w momencie potrzeby udzielenia pierwszej pomocy oraz zachowania bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

CO ZAPEWNIAM?

SZKOLENIA BHP

SZKOLENIA BHP

Szkolenia BHP mają na celu uświadomienie pracowników o ich własnym bezpieczeństwie, doskonalenie i podnoszenie świadomości z zakresu BHP.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Ukończenie kursu potwierdzone jest polskim certyfikatem firmy GJTECH o odbyciu przez uczestnika kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

NADZÓR BHP NA BUDOWACH

NADZÓR BHP NA BUDOWACH

Na każdym etapie inwestycji jesteśmy wsparciem dla Inwestora, Kierownika budowy oraz pracowników firm podwykonawczych.

SPRZĘT BHP PPOŻ PIERWSZA POMOC

SPRZĘT BHP PPOŻ PIERWSZA POMOC

Oferta zakupu sprzętu konsultowana jest indywidualnie bezpośrednio z Klientem.

OFERTA

Szczegóły

Portfolio


Galeria

Certyfikaty

Referencje


 

Motto

„Kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu !!!”

Grzegorz Turniak

BHP

Pracodawca, który zatrudnia nowego pracownika ma obowiązek
przeszkolenia go pod kątem ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego,
zapoznania z oceną ryzyka zawodowego oraz udzielania pierwszej pomocy.

/ Ustawa z 26 czerw ca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) /

Szkolenia BHP mają na celu uświadomienie pracowników
o ich własnym bezpieczeństwie, doskonalenie i podnoszenie świadomości z zakresu BHP.
 –
Kodeks pracy w art. 2373 § 1  mówi,
że pracodawcy „nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności,
a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Współpraca

Mapa

Kontakt

Z życzliwością polecam swoje usługi i zapraszam do współpracy.
Janusz Gawrych
tel. 601 402 539

janusz.gawrych@gjtech.com.pl
www.gjtech.com.pl